Hangzhou

Hangzhou

Hangzhou

D Region,12F Euro America Center
No.18 Jiaogong Road
Hangzhou, Zhejiang 310012
PRC

T +86 571 5671 8000
F +86 571 5671 8008

General Enquiry:
kwm@cn.kwm.com

Patent Enquiry:
patent@cn.kwm.com

Trademark Enquiry:
trademark@cn.kwm.com

View more offices in China

Directions
Hangzhou